Mu`minun

لَا إِلَّهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

18.03.2018.

el-musteanu

.Čuvaj se dove mazluma i obaspravljenog.

17.03.2018.

sudnji dan

Bilježi Imam Ahmed od Huzejfe bin Usejd el Gaffarija r.a. da je rekao: Došao nam je Resulullah savs a mi smo se prisjećali. Rekao je: Čega se sjećate? Odgovorili smo: Sudnjeg dana. Rekao je: Doista neće nastupiti dok ne vidite prije njega deset znakova,- pa je spomenuo: Dim, Dedždžala, životinju, izlazak sunca sa zapada, spuštanje Isaa sina Merjeminog, Je'džudž i Me'džudž, tri pomračenja: pomračenje sa istoka, pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom mahšeru ( okupljanju ).
Muslim bilježi ovaj hadis od Huzejfe bin Usejda sa drugom izjavom u kojoj stoji: Doista Sudnji dan neće nastupiti dok se ne desi deset znakova: pomračenje sa istoka, pomračenje sa zapada, pomračenje na Arapskom poluotoku, Dim, Dedždžal, životinja iz zemlje, Je'džudž i Me'džudž, izlazak sunca sa zapada i vatra iz dubine Adena koja će goniti ljude.
U drugoj predaji stoji: A deseti je silazak Isaa sina Merjeminog.

17.03.2018.

bismillah

death is not the biggest disaster in life,
the biggest disaster in life is when our fear of Allah dies when we are still alive.

16.03.2018.

bismillah

RAZMISLI O VELIČINI ALLAHA I PLAČI PRED ALLAHOM
Allahova velicina je iznad naseg uma, ali je opisana.

1,3 miliona planeti Zemlji stane u Sunce, a Sunce je jedna od najmanjih zvijezda, Zamislite kolika je Allahova veličina?

A u Svemiru postoje zvijezde koje su milion puta veće od Sunca, i milioni zvijezda cine jednu galaksiju!

Kada podignemo glavu prema nebu, više nas su zilioni i zilioni i zilioni galaksija. A sve je to PRVO NEBO!!! A udaljenost od 1 do 2 neba je 500 godina, ali kojom brzinom? Samo Allah zna. Pa od 2 do 3 neba je razmak 500 godina tako i sa trećim i četvrtim nebom, i četvrtim i petim, petim i šestim, šestim i sedmim, ali kojom brzinom? Samo Allah zna.

Poslije sedam nebesa :” Njegov Kursijj (Postolje) obuhvata i nebesa i Zemlju” ( Kur an 2:255) Poslije ovog slijedi Njegov Kursijj . Allahov Kursijj u poredjenju sa sedam nebesa i sa Zemljom su nepostojeća, beznačajna!

Uzmite prsten s vašeg prsta i stavite ga u najveću pustinju (Saharu), kakvo je poredjenje prstena sa najvećom pustinjom? Beznačajno. Ništa! Sedam nebesa i Zemlja su taj prsten, a Allahov  Kursijj je pustinja.

Poslije ovog ima Allahov Arš! (Prijestolje), a o tome nam je objasnio nas poslanik Muhammed a.s, da uzmemo prsten i stavimo ga u pustinju, samo je sad prsten Allahov Kursijj, a Allahov Arš je pustinja, šta je prsten prema pustinji? Ništa!

Onda imate meleke koji nose Allahov Arš. Njihove glave dosezu do sedmog neba, a njihova stopala su u najnizoj sedmoj zemlji.

Braćo i sestre onda imate Gospodara Arša i Kursijja!

Allahova veličina je iznad našeg malog uma!

16.03.2018.

Allah

wake up knowing that Allah is greater than any obstacle you may face today

15.03.2018.

bismillah

when Allah pushes you to the edge
trust him fully because only two things can happen,
either He will catch you or He will make learn how to fly.

15.03.2018.

love

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَا

14.03.2018.

dova

Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada nijedan vjernik neće reći ove riječi kada ga pogodi briga ili žalost: Allahumme inni 'abduke, ibn 'abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, 'adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev 'allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fil-'ilmil-gajbi indeke, en tedž 'alel-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi! (Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nada mnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe nazvao ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Svojih stvorenja saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivo, prizivam Te da mi Kur'an učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i otklanjanjem briga mojih), a da Allah neće odagnati njegovu brigu i umjesto žalosti podariti mu radost.''


13.03.2018.

open

12.03.2018.

bismillah


Stariji postovi

Mu`minun

MOJI LINKOVI

“Allahhume salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid.”

Koliko sam puta stao pred Tebe moleći Te, i Ti si mi se odazvao, moju si dovu uslišio i prije nego što sam Ti svoje potrebe iznio. Sad Ti se, evo, obraćam pokajnički i oprost od Tebe tražim, dok moje srce za Tvojom uputom čezne. Zbog grijeha koje sam počinio trebao bih cijeli život, pa i još jedan toliko dug, plakati! Stvoritelju moj, ako oprost nisam zaslužio, oprosti mi zbog toga što si Oprostitelj, Milostivi!

"A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati i opskrbit će ga odakle
se i ne nada" (Et-Talak, 2-3)

Neka vam ovaj dan otpocne sa hajrom... a zavrsi s Allahovim oprostom...Molim Allaha subhanahu ve te ala da nas sacuva svakog zla,zlih ljudi,zlih djela i prokletog sejtana.....Amin..."Sunnet Muhammeda, sallallahu alejhi we
sellem, kao divan uzor!
- budi smiren
- posjeti bolesnika
- budi čist i uredan
- opraštaj ostalima
- osmijeh je sadaka
- govori dobro ili šuti
- poštuj svoje komšije
- budi istinoljubiv i iskren
- poštuj tvoje starije osobe
- brini se za siročad i udovice
- nahrani gladnog i siromašnog
- budi najbolji prema svojoj ženi
- budi ponizan prema roditeljima
- ne rasipaj se sa hranom ili vodom
- sjećaj se Allaha u svakom momentu
- budi pažljiv sa biljkama i životinjama
- ne budi ljut, ne budi ljut, ne budi ljut
- budi pošten i korektan u svim poslovima
- budu nježan i ljubazan prema svojoj
djeci
- želi ostalim muslimanima ono što želiš
sebi
-tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka,
tvoj otac.

"Ako te Allah, džellešanuhu, sretnim učini, niko te ne može nesretnim učiniti."

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN ILMIN LA JENFA', VE MIN KALBIN LA JAHŠA, VE MIN NEFSIN LA TEŠBA, VE MIN DA'VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.(Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasićuje, i od dove koja se ne prima.)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
102388

Powered by Blogger.ba